FrançaisDeutschEnglishVlaamsNederlandsSpanish
http://www.deryckbyweser.com
De Ryck By Weser - Wafer-Hersteller von Steinfassaden
De Ryck steenstripplaten: klasse A+
Etikettering van producten voor binnendecoratie
Emission dans l'air intérieurProducten die worden gebruikt voor decoratie en constructie binnenin het huis, zijn onderworpen aan een etikettering. Deze is bedoeld om de consument te informeren op gebied van vluchtige verontreinigende stoffen die het product kan uitstoten. Hieronder vallen ook muurbekleding, verf, lak, lijm, kleefmiddel, isolatiemateriaal en uiteraard steenstripplaten.

Het emissieniveau van het product wordt aangegeven door een klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie) volgens het principe dat ook wordt gebruikt voor witgoed en auto's. Het emissieniveau betreft de vluchtige organische stoffen (VOS) en komt overeen met het niveau dat kan worden gemeten in een ruimte nadat het product is aangebracht.

Bureau VéritasWelke vluchtige verontreinigende stoffen betreft het?
De etikettering omvat de emissie van 10 bekende verontreinigende stoffen, waaronder formaldehyde, tolueen, xyleen, enz. evenals het totale VOS-niveau.

Het beton van De Ryck steenstripplaten heeft een laboratoriumcontrole ondergaan door Bureau Véritas. Door de lage gemeten emissies vallen De Ryck steenstrips in de klasse A+.

*Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die giftig kunnen zijn bij inademing, op een klasseringschaal lopende van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)
 
Print deze pagina  - Photo Credits De Ryck By Weser en Fotolia - Copyright ©2012 Google+